0 0

 • naslovna
 • o pirometrijskim uredjajima
 • galerija
 • reference
 • GRAMPEX PIROMETARSKI SISTEMI

  Optički radijacioni pirometri su uređaji koji se koriste za bezkontaktno merenje temperature površine tela na osnovu emitovane radijacije.

  GRAMPEX radijacioni pirometri omogućavaju pouzdano merenje i kontrolu temperature u opsegu od 300°C do 1800°C i već više od 15 godina široko se primenjuju u crnoj i obojenoj metalurgiji (livnice, valjaonice i sl.), metaloprerađivačkoj i mašinskoj industriji (termička obrada, kaljenje, indukciono grejanje i sl.), industriji nemetala (staklo, keramika, cement i sl.), hemijskoj i farmaceutskoj industriji, kontroli rada raznih vrsta peći, kontroli temperature u ložištima itd.
  Radi rešavanja specifičnih zahteva koji potiču od različitog mernog opsega, prirode, veličine, rastojanja mernog objekta, mernih uslova i načina obrade mernog signala (analogna ili procesorska varijanta) GRAMPEX pruža širok asortiman mernih i kontrolnih uređaja, i to:

  - Jednobojni prenosno stacionarni pirometri opšte namene
  - Pirometri sa svetlovodom
  - Dvobojni radijacioni pirometri
  - Pirometarski fiberoptčki sistem za merenje i kontrolu prostorne raspodele temperature plamena u ložištima kotlova termoelektrana.
  Sistemi nam omugaćavaju sledeće:

  - trenutno određivanje raspodela temperature plamena
  - određivanje srednje temperature
  - određivanje položaja žiže plamena u odnosu na cevni sistem zidova kotla
  - zaštita od akcidenta
  - akvizicija podataka
  - sistem nam omogućava sprečavanje od zašljakivanja zidova i cevnog sistema
  - mogućnost regulisanja vazduha u uglja prilikom sagorevanja
  - optimalni uslovi startovanja kotla
  - velika ušteda u resursima, itd.

  Projektima br.2113 i br.8212 (iz 2010.god i 2011.god) Ministarstva nauke i zaštite životne sredine sistem je prihvaćen i implementiran na kotlovima TENT-a, blokovima A5 i A6, blokovima B1 i B2, kao i kotlovima TEKO blok A1 i A2 i TE DRMNO blok B2 i Termoelektrani MORAVA – Svilajnac. Interesovanje su pokazali i Elektroenergetski sistemi iz zemalja iz okruženja (TE Pljevlja, TE Gacko ...)